Spis treści

  1. Wstęp
  2. … już wkrótce

P.S. Kurs powstaje na podstawie https://www.w3schools.com/html/. Mój kurs ma na celu wprowadzić w świat HTML osoby, które chcą przejść kurs bez znajomości języka angielskiego. Dla osób znających język angielski polecam naukę bezpośrednio na stronie https://www.w3schools.com/html/.